Senior Officers

Phone Nos. of Krishna D.C.C Bank Officials

Head Office, Machilipatnam

SL NO. Name Of The Employee Sarvasri/Smt Designation Office Cell Nos.
1 N.Rajaiah CEO 98866057711 9398447171
2 B.L.Chandhra Sekhar GM 98866057711 9866057722
3 A. Shyam Manohar GM 98866057711 9949688373
4 V. Niranjani DGM 98866057711 9866947711
5 P. J . S. Prabhkar DGM 98866057711 9949688130
6 P. Varalamma DGM 98866057711 9949688918
7 M. Prabha AGM 98866057711 9849644558
8 A. Alexander AGM 98866057711 9963854222
9 S. Vijayudu AGM 98866057711 9949542223
10 Sri. G.S.Prakasa Rao AGM 98866057711 9121283233
11 Sri. K.Devendra Rao AGM 98866057711 9154095228
12  Sri. M.Srinivas AGM 98866057711 7386889999

 

Regional Office, Vijayawada

SL NO. Name Of The Employee Sarvasri/Smt Designation Office Cell Nos.
1 K. Srinivasulu DGM 98866057711 9949688361
2 N. Sridevi AGM 98866057171 9949403322
3 Sri. K.Amarendra Prasad AGM 98866057711 9573159999