Senior Officers

Phone Nos. of Krishna D.C.C Bank Officials

Head Office, Machilipatnam

SL NO. Name Of The Employee Sarvasri/Smt Designation Office Cell Nos.
1 N.Ranga Babu CEO 98866057711 9652443377
2 B.L.Chandhra Sekhar GM 98866057711 9866057722
3 V. Niranjani DGM 98866057711 9866947711
4 P. J . S. Prabhkar DGM 98866057711 9949688130
5 A. Shyam Manohar DGM 98866057711 9949688373
6 P. Varalamma AGM 98866057711 9949688918
7 M. Prabha AGM 98866057711 9849644558
8 Kagita Rama Krishna AGM 98866057711 9866057676
9 A. Alexander AGM 98866057711 9963854222
10 S. Vijayudu AGM 98866057711 9949542223

 

Regional Office, Vijayawada

SL NO. Name Of The Employee Sarvasri/Smt Designation Office Cell Nos.
1 K. Srinivasulu DGM 98866057711 9949688361
2 N. Sridevi AGM 98866057171 9949403322