Senior Officers

Phone Nos. of Krishna D.C.C Bank Officials

Head Office, Machilipatnam

SL NO. Name Of The Employee Sarvasri/Smt Designation Office Cell Nos.
1 Sri.A.Syam Manohar CEO 98866057711 9398447171,9949688373
2 B.L.Chandhra Sekhar GM 98866057711 9866057722
3 V. Niranjani DGM 98866057711 9866947711
4 P. J . S. Prabhkar DGM 98866057711 9949688130
5 K.Srinivasulu DGM 98866057711 9949688373
6 M. Prabha AGM 98866057711 9849644558
7 N.sridevi AGM 98866057711 9949403322
8 S. Vijayudu AGM 98866057711 9949542223
9 A. Alexander AGM 98866057711 9963854222
10 Sri. G.S.Prakasa Rao AGM 98866057711 9121283233
11 Sri. K.Devendra Rao AGM 98866057711 9154095228
12  Sri. M.Srinivas AGM 98866057711 7386889999

 

Regional Office, Vijayawada

SL NO. Name Of The Employee Sarvasri/Smt Designation Office Cell Nos.
1  P. Varalamma  DGM 98866057711 9949688918
2 Sri. K.Amarendra Prasad AGM 98866057711 9573159999